Author Archives: volttour

Es restringeix la circulació de vehicles de mobilitat personal i segways per la zona del front marítim

El Govern municipal ha iniciat el procés per consensuar una ordenació sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes a la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona aposta per implantar un model de mobilitat sostenible, en què es prioritzin els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic. No obstant això, en aquests darrers anys, la innovació i la tecnologia actuals han fet que hagin proliferat nous mitjans de transport com són els ginys a diverses ciutat del món, entre elles Barcelona. Es tracta de vehicles que faciliten un altre tipus de mobilitat i que, necessàriament, han de conviure amb els mitjans tradicionals, però que també generen disfuncions en alguns llocs com Ciutat Vella.
Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament de Barcelona considera indispensable fomentar una mobilitat sostenible però alhora garantir la convivència d’aquests nous vehicles amb els actors més febles de la piràmide de la mobilitat, que són els vianants. Per aquest motiu, s’ha fixat l’objectiu de dotar la ciutat d’una ordenació que possibiliti aquest equilibri. La regulació també pretén minimitzar l’impacte que aquests elements tenen sobre determinats àmbits de la ciutat, en termes d’ocupació de l’espai públic. Cal tenir en compte que el fenomen és especialment notori a Ciutat Vella, on es concentren la majoria dels establiments de lloguer d’aquests vehicles.
Restricció a Ciutat Vella
Atès que l’ordenació d’aquest tipus de vehicles és un procés llarg, de cara a aquest estiu, l’Ajuntament de Barcelona ha pres la decisió d’implantar una primera mesura provisional per descongestionar l’espai del front marítim i evitar una pressió excessiva sobre els veïns d’aquesta zona de la ciutat. Així, es modificaran els actuals permisos de circulació dels segways perquè no puguin desplaçar-se per aquest itinerari i s’incrementarà la pressió sobre els vehicles de mobilitat personal que no estiguin homologats. La mesura s’acompanyarà d’una campanya informativa sobre les condicions de circulació d’aquests vehicles, els recorreguts que poden seguir i el règim sancionador de la normativa actual.
Ordenació a tota la ciutat
Paral·lelament, la setmana passada es va iniciar el procés de debat i consulta amb els agents implicats per rebre’n les opinions, inquietuds i necessitats amb l’objectiu de definir una proposta d’ordenació de ciutat que compti amb el màxim consens possible. El Govern municipal s’ha reunit ja amb les entitats relacionades amb el sector (integrants del Pacte per la mobilitat), i amb els grups municipals per obrir el diàleg a totes les parts i valorar-ne les aportacions per tal d’elaborar un text definitiu. En aquest sentit, s’ha creat una taula de treball conjunta amb tots els grups per encarar aquesta nova ordenació. El procés també tindrà en compte les valoracions del teixit associatiu més afectat i d’altres administracions.
El punt de partida és la metodologia de classificació dels VMP i dels cicles de més de dues rodes, que s’ha realitzat d’acord amb les seves característiques tècniques.
A partir d’aquí, el Govern municipal treballa en l’elaboració d’una proposta d’ordenació per cada tipologia establerta. Els responsables tècnics estan analitzant la conveniència que determinats models de VMP i cicles de més de dues rodes puguin circular per voreres, andanes i passeig, plataformes úniques, parcs públics, carrils bici o zones 30, i en el cas de fer-ho, a quina velocitat i amb quins condicionants haurien de desplaçar-se (sentit de circulació, normatives de convivència) per garantir la seguretat de tots els actors. També s’està abordant si cal que algunes tipologies disposin d’una identificació (registre) o d’una assegurança obligatòria (segons si realitzen o no una activitat econòmica) i si és necessari que duguin enllumenat incorporat. La proposta d’ordenació, pretén regular la circulació dels grups turístics, alhora que vol incorporar criteris sobre l’estacionament d’aquests elements a la via pública.
La classificació i regulació d’aquest tipus de vehicles combina complexitat i innovació atès que és una experiència de la qual no hi ha precedents i que podria ser una base de cara a futures normatives de caire estatal en l’àmbit de la regulació urbana. Aquesta es vol fer mitjançant la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles.

Servei de premsa de l’Ajuntament de Barcelona
http://www.barcelona.cat/premsa

Plà d’acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (2016-2019) PIRVEC

LOGO PIRVEC

El dia 16 de juny de 2016, la Generalitat de Catalunya, a través de l’ICAEN, s’ha presentat el PLA PIRVEC 2016-2019 (Pla estratègic pel desplegament d’infraestructura de recàrrega pel vehicle elèctric a Catalunya).

Hi havia fins i tot representació del Govern d’Andorra i representació de l’Ambaixada de França (conseller de Transport, Energia i Industria i Medi Ambient) donat que el projecte vol donar un aire d’interconnexió entre França (Catalunya Nord), Andorra i Espanya.

Amb un pressupost de gairebé 6 Milions d’euros es pretén durant els propers 3 anys intentar tenir la fita de tenir 100 estacions de recàrrega rapida a la xarxa viària, 400 estacions de recàrrega semi-rapida i 25.000 punts de recarrega vinculada.

Es crearan 5 Taules de Treball de 5 temàtiques en que, empreses, institucions i entitats sense ànim de lucre (com, per exemple, la mateixa Volt-Tour) i clústers impulsaran 5 eixos de treball.

Les 5 linees de treball son :

  • Infraestructura vinculada
  • Infraestructura semi-ràpida
  • Infraestructura ràpida
  • Interoperabilitat i pagament
  • Normativa

De Volt-Tour han vingut membres amb el seu projecte personal : Albert Artés (Electrorutes : sensibilització de la Mobilitat Elèctrica), Santi Martínez (Estabanell Energia : Gestor de Recarrega), Jordi Cabutí (Industrial Piris EV), Xavier Cañadell (Electromaps), Josep Cester (Place&Plug) i un servidor (Patrick Renau, en qualitat de president)

La directora de l’ICAEN Assumpta Farran ha fet un repàs històric dels inicis de la Mobilitat Elèctrica a Catalunya, en la que implícitament i fins també explícitament va reconèixer els pioners de la Electromobilitat com poden ser membres de l’Associació Catalana Promotora del Vehicle Elèctric (Volt-Tour) car ja existim des de l’any 2000.

Des de l’associació hem volgut copsar l’estat d’ànims general del col·lectiu de tots els promotors de la Mobilitat Elèctrica i reflexionar com poden evolucionar les taules de treball que ben aviat començaran.

Membres de Volt-Tour com Santi Martínez, Jordi Cabutí, Josep Cester i Albert Artes han demanat la paraula per fer preguntes, observacions i reflexions.

S’ha parlat d’autoconsum (Albert) de conducció eficient amb vehicle elèctric (Cabutí), d’usuaris i d’interoperabilitat (Josep Cester) i de la necessitat de la desaparició de la figura del Gestor de Carrega, només existent a l’Estat Espanyol (Santi Martínez)

Més informació podeu trobar en le següent link :

http://icaen.gencat.cat/web/.content/01_estalvi_i_eficiencia

 

El model Tesla III ja és aquí !!

(Diversos associats ja tramiten la seva pre-reserva el mateix primer dia de la presentació)

foto tesla model III jpg

Puntualment, com previst, des de la seu Tesla a California (USA), s’ha presentat a les 20:30 del dia 31 de març 2016, el molt esperat model de cotxe elèctric més econòmic de Tesla : el cotxe elèctric Model III.

Aquest fet històric no ha deixat indiferents a alguns associats i amics de Volt-Tour. Un grup de 8 persones s’han trobat a les 5:30 (hora catalana) per seguir, via on-line, la presentació oficial del cotxe elèctric favorit d’en Elon Musk, el creador.

Es més, entre els associats hi ha molta expectació i il·lusió pel vehicle. Tant és que diversos membres ja han fet, durant la mateixa matinada la pre-reserva de 1000 euros pel vehicle !!!

Des de l’associació catalana promotora del vehicle elèctric Volt-Tour, sense cap detriment a les marques automobilístiques convencionals que també ofereixen cotxes elèctrics, saludem amb molta il·lusió el naixement del Tesla Model III perquè hi creiem fermament que és el camí correcte a seguir : un vehicle elèctric pensat i concebut des de zero com elèctric, amb prestacions satisfactòries i amb una empresa a darrera que creu fermament pel vehicle to home (V2H = vehicle connectat a casa) i, alhora, el vehicle to grid (V2G = vehicle connectat a xarxa)

Felicitats Tesla  i benvingut Model III !

Per veure la presentació oficial del model Tesla III, clickar aquí :

https://www.youtube.com/watch?v=7HOhOeKwe30

 

PLÀ MOVEA 2016

El Govern ha aprovat el “Pla d’Impuls a la Mobilitat amb Vehicles d’Energies Alternatives” MOVEA. El nou Reial Decret que regula la concessió directa d’ajuts per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives en 2016, dota la iniciativa amb 16,6 milions d’euros, i unifica en un únic programa les ajudes estatals existents fins al moment a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives, instrumentades en els Programes MOVELE i PIMA Aire.

El Pla MOVEA fomenta exclusivament a l’adquisició de vehicles de combustibles alternatius, (vehicles elèctrics, de gas liquat del petroli (GLP / Autogas), de gas natural comprimit (GNC) i liquat (GNL), vehicles que es propulsen amb pila de combustible d’ hidrogen, motos elèctriques i bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric), excloent els vehicles de combustibles tradicionals propulsats per gasolina i gasoil.

Així mateix, i com a novetat més important, també es contempla la concessió d’ajudes per a la implantació de punts de recàrrega ràpida i semi ràpida per a vehicles elèctrics en zones d’accés públic.

Els ajuts es concedeixen per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives nous matriculats per primera vegada a Espanya. Podran beneficiar-se dels ajuts, entre d’altres, les persones físiques, autònoms, empreses privades, entitats locals i comunitats autònomes, sent subvencionables els quadricicles, turismes, furgonetes, furgons, autocars, camions, motocicletes i bicicletes elèctriques; la quantia dels ajuts varia segons el tipus de vehicle a adquirir i de la tecnologia de propulsió.

La quantia dels ajuts varia en funció de la categoria del vehicle (en el cas dels turismes i les motocicletes s’estableix a més un límit de preu), del tipus de combustible utilitzat, i, en alguns casos, de la massa màxima autoritzada ( MMTA) o de la seva autonomia en mode de funcionament exclusivament elèctric, en un rang que va des dels 200 euros per a les bicicletes fins als 20.000 euros d’alguns vehicles de la categoria M3.

S’obliga al desballestament d’un vehicle en el cas de les categories furgons i camions (N2 i N3) i autobusos i autocars (M2 i M3), d’una antiguitat de matrícula anterior a 2009. En el cas de turismes i furgonetes s’incentiva el desballestament amb 750 euros, sense ser obligatori.

D’altra banda, i per donar continuïtat a l’actual Programa MOVELE 2015, el Reial Decret preveu també que les reserves que no hagin pogut ser activades a 31 de desembre de 2015 per esgotament del pressupost d’aquest programa seran transferides al Pla MOVEA amb càrrec al seu pressupost, tot i que hauran de complir per a això les noves condicions establertes en el mateix.

 

Trobada Volt-Tour 2016

L’Associació Catalana Promotora de Vehicle elèctric Volt-Tour us convida a tots sòcies socis i simpatitzants a la trobada anual de Volt-Tour. El lloc escollit és a Sant Feliu de Codines el proper 27 de febrer 2016.

sant feliu de codines

Dinarem en el Centre Cívic  “Restaurant La Fonteta” i les xerrades seran en una sala del Ajuntament.
Sereu tots molt benvinguts !!!!!
Per més informació accediu:

Presentació Trobada Volt-2016

Nou pla d’ajudes per l’adquisició de vehicles d’energies alternatius

Nou pla d’ajudes per l’adquisició de vehicles d’energies alternatius y per la implementació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics per l’any 2016 : Projecte MOVEA.

L’estat espanyol, a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ha llençat el programa d’ajudes MOVEA per l’any 2016. Aquest programa d’ajuts per la compra de vehicles elèctrics i infraestructures de la recàrrega estarà vigent durant tot l’any 2016 i finalitza, segons el mateix Reial Decret 1078/2015, el 15 d’octubre de 2016. Per la major i ràpida comprensió d’aquest Reial Decret us adjuntem el següent quadre resum.

quadre resum

Per més informació es pot accedir :

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12900.pdf

 

ENTREVISTA DE LA RADIO SER-CATALUNYA A VOLT-TOUR

Volt-Tour explica a Radio SER-Catalunya, el projecte pilot de punts de recàrrega pels vehicles elèctrics a les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Patrick Renau, president de l’associació Volt-Tour, visita el programa “Què vols Ser ?” per ser entrevistat per Màxim Castillo i parlar sobre el projecte pilot de punts de recàrrega del projecte Ev-Friendly a les estacions dels trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i de la Mobilitat Elèctrica en general.

Durant uns 20 min es fa un repàs a l’actual situació del procés d’implementació del vehicle elèctric a Catalunya destacant els majors reptes o dificultats actuals en què ens trobem. Podeu escoltar la entrevista complerta aquí :

http://cadenaser.com/emisora/2015/12/03/radio_barcelona/1449148593_885299.html

 

Volt-Tour materialitza la instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics a 5 estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

El dia 25 de novembre, l’estació de Martorell Enllaç de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va acollir l’acte de presentació dels primers punts de recàrrega per a vehicles elèctrics que s’estan instal·lan en estacions de la xarxa d’ FGC.

foto inauguracio amb personalitats

A banda de la de Martorell Enllaç, Sant Cugat i Sant Quirze també disposen ja d’aquests punts.  En els propers mesos, se n’acabaran d’instal·lar a Igualada (línia Llobregat-Anoia) i Volpelleres (línia Barcelona-Vallès). L’acte de presentació va comptat amb la presència del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, el president d’FGC, Enric Ticó, la directora de l’ Institut Català d’Energia, Mercè Rius, i de l’alcalde Martorell, Xavier Fonollosa.

Els punts de recàrrega instal·lats permeten als usuaris de FGC deixar connectat el vehicle elèctric a la zona de recàrrega de les estacions, mitjançant el sistema de targetes RFID LIVE, fàcil i intuïtiu.

El projecte pilot amb Volt-Tour.

L’ instal·lació és fruit de l’acord de col·laboració signat el març d’aquest any entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Clúster d’Eficiència Energètica (CEEC), el Clúster Railgrup, l’associació catalana promotora del vehicle elèctric Volt-Tour, i les empreses Simon, ImesAPI i Empark per tal de realitzar un projecte pilot d’instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a diversos aparcaments de les estacions de FGC que faciliti l’intercanvi modal.

El projecte, que té un cost de 35.500 euros, pretén potenciar la intermodalitat, a través de la col·laboració entre les institucions públiques i el sector privat, tant de l’àmbit empresarial com associatiu, fomentant una mobilitat amb menor incidència sobre el medi atmosfèric urbà.

Els punts de recàrrega del projecte enviaran informació en temps real per conèixer l’estat de funcionament i disponibilitat de la recàrrega i serà consultable des del visor d’estacions de l’ Institut Català d’Energia. Aquest mòdul de comunicació ha estat impulsat per l’ institut Català d’Energia en col·laboració amb SIMON.

L’acord subscrit, que parteix de la iniciativa EV-Friendly de l’Associació Volt-Tour, té la voluntat de potenciar els aspectes innovadors. Així, preveu la implantació de la millor tecnologia disponible en punts de recàrrega públics a nivell d’usuari particular, potencia el canvi modal entre el vehicle privat elèctric i el transport públic elèctric, i facilita la implicació sectorial d’empreses privades. A més, promou la recerca de nous espais de mercat i de negoci en el sector ambiental. La iniciativa neix amb la voluntat de ser replicable i ampliable, en el temps i en diferents punts del territori.

El projecte es du a terme gràcies a la creació d’una comunitat estratègica entre el sector empresarial, representat per SIMON, imesAPI i EMPARK, els dos clústers relacionats amb el projecte, el d’eficiència energètica i el del ferrocarril, una associació sense finalitat de lucre que té com a missió l’impuls del vehicle elèctric, Volt-Tour, i tres institucions públiques, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’ Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació.

 

 

 

Expoelectric 2015 “E-Concert”

E-Concert’2015 : L’activitat estrella de l’Expoelèctric organitzada per Volt-Tour.

FOTO JPG

El diumenge 18 d’octubre al matí (a les 11:00) davant del Palau de Justícia de Catalunya al Passeig Lluis Companys, es va cel·lebrar, per segon any consecutiu, l’e-Concert.

L’e-Concert’2015 és una activitat divulgativa en la que es tracta de realçar la sostenibilitat del vehicle elèctric amb la música. El cor de veu musical Backline Choir va interpretar 10 peces musicals, mentre vehicles elèctrics (bicicletes, motos, cotxes i fins i tot un autobus i dos camions elèctrics) passaven per davant de l’escenari. La circulació silenciosa dels vehicles permetia escoltar el cant del cor. A més a més hi havia una interessant interrelació entre els conductors, els vehicles, els músics i el públic, que acabà amb forts aplaudiments. Us adjuntem un fragment del video de l’e-Concert.

https://www.youtube.com/watch?v=sTUubUmKtBg

Aquesta activitat va tenir força repercussió mediàtica (TVE, TV3, BTV, etc). Us adjuntem una relació de links de televisions que han fet ressò d’aquest tant peculiar concert.

Link BTV : https://youtu.be/bAHZa_K2LM4

Link TVE : https://www.youtube.com/watch?v=AhO9gnFekik&feature=youtu.be

Link BTV : https://youtu.be/TnT1BuEKtD0

Link TV3 : https://youtu.be/bYzl_Cw0U3s

Des de l’associació Volt-Tour volem agraïr la participació de tots els conductors associats i amics de l’entitat promotora del vehicle elèctric Volt-Tour que van fer possible fer aquest concert « elèctric » tant inèdit i especial. Moltes gràcies. Bons volts !

Mostra vehicles elèctrics a Sabadell el 5 setembre

Apreciats amics i socis de Volt-Tour,
ens complau comunicar-vos  que el dissabte dia 5 de setembre durem a terme una Mostra de Vehicles Elèctrics i Sostenibles a Sabadell, dins del programa de la seva Festa Major.L’esdeveniment serà en l’eix Macià. Entre Av. Paraires i C/ del Pont. (molt a prop de Corte Inglés) de les 10:00 fins a les 20:00.Us adjuntem l’ informació i programa de la trobada i us proposem queus reserveu aquest dia (dissabte 5 de setembre) a la vostra agenda.
Si us plau, els interessats podeu contactar amb nosaltres per saber quants som i com ens organitzem.
Programa_MostraVehiclesElectrics_15

Moltes gràcies, una abraçada i bons volts !