El Parlament de Catalunya aprova la modificació de la llei de propietat horitzontal

Divendres, 08 de maig de 2015

Gràcies a aquesta modificació es facilitarà la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica domèstica o vinculada en blocs d’edificis, per a vehicles elèctrics. L’ICAEN havia proposat aquesta modificació en el marc de la reforma actual d’aquesta Llei.

El Govern estatal ja va aprovar modificacions en la Llei de Propietat Horitzontal (LPH) el juny del 2013, que regeix les normes de convivència en les comunitats de propietaris, afegint en el seu redactat que “si es tracta d’instal·lar a l’aparcament de l’edifici un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per a ús privat, sempre que aquest se situés en una plaça individual del garatge, només es requereix la comunicació prèvia a la comunitat que procedirà a la seva instal·lació”, deixant clar que “el cost d’aquesta instal·lació serà assumit íntegrament pels interessats directes de la mateixa”, no obstant aquesta normativa no afecta a la comunitat de Catalunya.

La nova modificació que s’aplica ara a Catalunya contempla la possibilitat fer instal·lacions de recàrrega individuals de manera similar a la contemplada a la normativa estatal i afegeix la possibilitat de fer la part comuna de les instal·lacions amb aprovació de la comunitat per majoria simple.

Amb l’aprovació d’aquesta modificació del llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya es resolt aquesta barrera definitivament.

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Noticia-Propietat-horitzontal

Comments are closed.