Nou pla d’ajudes per l’adquisició de vehicles d’energies alternatius

Nou pla d’ajudes per l’adquisició de vehicles d’energies alternatius y per la implementació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics per l’any 2016 : Projecte MOVEA.

L’estat espanyol, a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ha llençat el programa d’ajudes MOVEA per l’any 2016. Aquest programa d’ajuts per la compra de vehicles elèctrics i infraestructures de la recàrrega estarà vigent durant tot l’any 2016 i finalitza, segons el mateix Reial Decret 1078/2015, el 15 d’octubre de 2016. Per la major i ràpida comprensió d’aquest Reial Decret us adjuntem el següent quadre resum.

quadre resum

Per més informació es pot accedir :

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12900.pdf

 

Comments are closed.