PLÀ MOVEA 2016

El Govern ha aprovat el “Pla d’Impuls a la Mobilitat amb Vehicles d’Energies Alternatives” MOVEA. El nou Reial Decret que regula la concessió directa d’ajuts per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives en 2016, dota la iniciativa amb 16,6 milions d’euros, i unifica en un únic programa les ajudes estatals existents fins al moment a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives, instrumentades en els Programes MOVELE i PIMA Aire.

El Pla MOVEA fomenta exclusivament a l’adquisició de vehicles de combustibles alternatius, (vehicles elèctrics, de gas liquat del petroli (GLP / Autogas), de gas natural comprimit (GNC) i liquat (GNL), vehicles que es propulsen amb pila de combustible d’ hidrogen, motos elèctriques i bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric), excloent els vehicles de combustibles tradicionals propulsats per gasolina i gasoil.

Així mateix, i com a novetat més important, també es contempla la concessió d’ajudes per a la implantació de punts de recàrrega ràpida i semi ràpida per a vehicles elèctrics en zones d’accés públic.

Els ajuts es concedeixen per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives nous matriculats per primera vegada a Espanya. Podran beneficiar-se dels ajuts, entre d’altres, les persones físiques, autònoms, empreses privades, entitats locals i comunitats autònomes, sent subvencionables els quadricicles, turismes, furgonetes, furgons, autocars, camions, motocicletes i bicicletes elèctriques; la quantia dels ajuts varia segons el tipus de vehicle a adquirir i de la tecnologia de propulsió.

La quantia dels ajuts varia en funció de la categoria del vehicle (en el cas dels turismes i les motocicletes s’estableix a més un límit de preu), del tipus de combustible utilitzat, i, en alguns casos, de la massa màxima autoritzada ( MMTA) o de la seva autonomia en mode de funcionament exclusivament elèctric, en un rang que va des dels 200 euros per a les bicicletes fins als 20.000 euros d’alguns vehicles de la categoria M3.

S’obliga al desballestament d’un vehicle en el cas de les categories furgons i camions (N2 i N3) i autobusos i autocars (M2 i M3), d’una antiguitat de matrícula anterior a 2009. En el cas de turismes i furgonetes s’incentiva el desballestament amb 750 euros, sense ser obligatori.

D’altra banda, i per donar continuïtat a l’actual Programa MOVELE 2015, el Reial Decret preveu també que les reserves que no hagin pogut ser activades a 31 de desembre de 2015 per esgotament del pressupost d’aquest programa seran transferides al Pla MOVEA amb càrrec al seu pressupost, tot i que hauran de complir per a això les noves condicions establertes en el mateix.

 

Comments are closed.