Es restringeix la circulació de vehicles de mobilitat personal i segways per la zona del front marítim

El Govern municipal ha iniciat el procés per consensuar una ordenació sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes a la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona aposta per implantar un model de mobilitat sostenible, en què es prioritzin els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic. No obstant això, en aquests darrers anys, la innovació i la tecnologia actuals han fet que hagin proliferat nous mitjans de transport com són els ginys a diverses ciutat del món, entre elles Barcelona. Es tracta de vehicles que faciliten un altre tipus de mobilitat i que, necessàriament, han de conviure amb els mitjans tradicionals, però que també generen disfuncions en alguns llocs com Ciutat Vella.
Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament de Barcelona considera indispensable fomentar una mobilitat sostenible però alhora garantir la convivència d’aquests nous vehicles amb els actors més febles de la piràmide de la mobilitat, que són els vianants. Per aquest motiu, s’ha fixat l’objectiu de dotar la ciutat d’una ordenació que possibiliti aquest equilibri. La regulació també pretén minimitzar l’impacte que aquests elements tenen sobre determinats àmbits de la ciutat, en termes d’ocupació de l’espai públic. Cal tenir en compte que el fenomen és especialment notori a Ciutat Vella, on es concentren la majoria dels establiments de lloguer d’aquests vehicles.
Restricció a Ciutat Vella
Atès que l’ordenació d’aquest tipus de vehicles és un procés llarg, de cara a aquest estiu, l’Ajuntament de Barcelona ha pres la decisió d’implantar una primera mesura provisional per descongestionar l’espai del front marítim i evitar una pressió excessiva sobre els veïns d’aquesta zona de la ciutat. Així, es modificaran els actuals permisos de circulació dels segways perquè no puguin desplaçar-se per aquest itinerari i s’incrementarà la pressió sobre els vehicles de mobilitat personal que no estiguin homologats. La mesura s’acompanyarà d’una campanya informativa sobre les condicions de circulació d’aquests vehicles, els recorreguts que poden seguir i el règim sancionador de la normativa actual.
Ordenació a tota la ciutat
Paral·lelament, la setmana passada es va iniciar el procés de debat i consulta amb els agents implicats per rebre’n les opinions, inquietuds i necessitats amb l’objectiu de definir una proposta d’ordenació de ciutat que compti amb el màxim consens possible. El Govern municipal s’ha reunit ja amb les entitats relacionades amb el sector (integrants del Pacte per la mobilitat), i amb els grups municipals per obrir el diàleg a totes les parts i valorar-ne les aportacions per tal d’elaborar un text definitiu. En aquest sentit, s’ha creat una taula de treball conjunta amb tots els grups per encarar aquesta nova ordenació. El procés també tindrà en compte les valoracions del teixit associatiu més afectat i d’altres administracions.
El punt de partida és la metodologia de classificació dels VMP i dels cicles de més de dues rodes, que s’ha realitzat d’acord amb les seves característiques tècniques.
A partir d’aquí, el Govern municipal treballa en l’elaboració d’una proposta d’ordenació per cada tipologia establerta. Els responsables tècnics estan analitzant la conveniència que determinats models de VMP i cicles de més de dues rodes puguin circular per voreres, andanes i passeig, plataformes úniques, parcs públics, carrils bici o zones 30, i en el cas de fer-ho, a quina velocitat i amb quins condicionants haurien de desplaçar-se (sentit de circulació, normatives de convivència) per garantir la seguretat de tots els actors. També s’està abordant si cal que algunes tipologies disposin d’una identificació (registre) o d’una assegurança obligatòria (segons si realitzen o no una activitat econòmica) i si és necessari que duguin enllumenat incorporat. La proposta d’ordenació, pretén regular la circulació dels grups turístics, alhora que vol incorporar criteris sobre l’estacionament d’aquests elements a la via pública.
La classificació i regulació d’aquest tipus de vehicles combina complexitat i innovació atès que és una experiència de la qual no hi ha precedents i que podria ser una base de cara a futures normatives de caire estatal en l’àmbit de la regulació urbana. Aquesta es vol fer mitjançant la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles.

Servei de premsa de l’Ajuntament de Barcelona
http://www.barcelona.cat/premsa

Comments are closed.