Xarxa EV-Friendly

DESPLEGAMENT DE LA XARXA CATALANA DE PUNTS DE RECARREGA PER VEHICLES ELÈCTRICS “EV-FRIENDLY” A CATALUNYA.

1. Objectiu del Projecte.

La associació catalana promotora del vehicle elèctric proposa desenvolupar un sistema senzill i pràctic per accedir als endolls  d’arreu de Catalunya a traves de la adhesió de domicilis particulars i establiments de qualsevol activitat econòmica (empreses, botigues, comerços, restaurants, hotels etc) a la xarxa “amics del vehicle elèctric” o també anomenat Xarxa EV-Friendly.

La Xarxa EV-Friendly pretèn complementar la inciativa de la administració pública de introduir Punts de Recarrega per Vehicles Elèctrics en l’espai public convidant a participar l’espai privat en el desplegament del mateix.

Vull tenir alternatives per carregar
el meu vehicle fora de casa!

“Xarxa EV-Friendly”

Un dels lemes mostra de la campanya pel desplegament de la Xarxa EV-Friendly

2. La xarxa catalana “Ev-Friendly”

Què pretén el projecte “EV Friendly” ?

Des de l’associació catalana de la promoció del vehicle elèctric VOLT-TOUR, iniciem el projecte “EV Friendly”, que pretén ser la plataforma per tal de disposar d’una xarxa d’endolls arreu de Catalunya pels usuaris de vehicles elèctrics.

L’associació Volt-tour, conscient de que cal una infraestructura elèctrica per poder expandir l´ús del vehicle elèctric, llença, la present campanya de xarxa d’endolls o també anomenat punts de recarrega.

Qui pot oferir un punt de recarrega ?

Qualsevol particular, establiment comercial o empresa (pública o privada) que estigui sensibilitzat per un transport mes sostenible i que vulgui donar un valor afegit i una imatge positiva del seu negoci.

Què haig de fer per oferir un punt de recarrega pels vehicles elèctrics ?

Els interessats hauran d’omplir un full de sol·licitud que es troba en la web de l’associació (www.volttour.eu/ev-friendly), on es demanaran dades com, l’adreça, el telèfon,…  i dades de la instal·lació elèctrica.

L’associació  valorarà la sol·licitud des d’un punt de vista administració i tècnic. Un cop acceptada, s’incorporarà a la “Xarxa de Punts de Recarrega EV Friendly”. Es penjaran a la web de l’associació les dades del punt  juntament amb un mapa per facilitar a l’usuari la seva localització.

També es farà arribar al sol·licitant una placa o distintiu identificatiu “ Aquí puc endollar-me ! ”,  que el sol·licitant podrà ubicar en un lloc ben visible.

Identifiactiu que es lliurarà al sol·licitant.
Sòc un usuari d’un vehicle elèctric, on podré veure els Punts de Recarrega existeixen ja en la “Xarxa EV-Friendly “ ?

Podeu clickar en el següent link (www.volttour.net/xarxaevfriendly) per veure totes les empreses, establiments comercials o particulars que ja estan adherits a la xarxa d’arreu de Catalunya.

També publicarem un llibret amb tots els Punts de Recarrega que existeixen a Catalunya, tant els que son promoguts per les administracions públiques com les pròpies de la xarxa ev-friendly.

Com utilitzar la xarxa “Punts de Recarrega EV-Friendly” ?

A través del llistat que elabora periodicament l’associació, caldrà cercar el Punt de Recàrrega més l’adient per la mobilitat que es tingui prevista realitzar. Sempre s’ha de trucar abans a l’indret del punt de recàrrega per assegurar-se de que està lliure (horaris) i que es troba en perfectes condicions tècniques.

Tots els punts de recarrega que estan adherits a la xarxa EV–Friendly es caracteritzen per tenir un distintiu o placa identificativa en alguna part ben visible.

Sòc un Punt de Recarrega Ev-Friendly,  haig de cobrar l’energia elèctrica a l ‘usuari del vehicle elèctric que vulgui endollar-se ?

L’associació Volt-Tour recomana no fer cobraments per l’energia elèctrica consumida. Es tracta d’una xarxa que pretén extendre l’ús de la promoció del vehicle elèctric. En tot cas, es pot demanar un “donatiu” com ho estan fent en altres països d’Europa.

Malgrat tot, el responsable del Punt de Recarrega té la darrera decisió sobre aquest aspecte, així com també dels horaris o de les condicions que ha de respectar qualsevol usuari per utilitzar el seu Punt de Recarrega.

Haig de pagar quelcom per ser a la Xarxa d’EV Friendly i tenir la placa identificativa ?

No hi ha cap cost per formar part de la Xarxa EV Friendly. El cost de la placa identificativa serà gratuïta pels que són socis de Volt-Tour, mentre que, pels que no són socis, tindrà  un cost de 45 euros.

Com ha de ser el Punt de Recarrega ?

Per aquesta primera campanya (promoció any 2009) el punt de recarrega en qüestió, pot ser qualsevol senzill endoll domèstic.

Cal preveure un espai per ubicar el vehicle (dos rodes, quatre rodes, etc) i que la linea elèctrica, ja sigui domestica o industrial estigui en bones condicions.

L’associació, mig termini, té la intenció de definir un armari elèctric standard amb els mínims sistemes de seguretat necessaris.