FAQ

Preguntes més habituals:

Què és un vehicle propulsat elèctricament ?
Un vehicle propulsat elèctricament és un vehicle on tots o alguns dels components que originen el parell que permet el moviment, són un o més motors elèctrics.

Què és un vehicle elèctric ?
Un vehicle elèctric és un vehicle en el que el parell de tracció a les rodes és subministrat exclusivament per un o més motors elèctrics.

Què és una bateria elèctrica d’un vehicle ?
Es una bateria elèctrica aquella que emmagatzema l’energia elèctrica a bord del vehicle i que serveix per traccionar el motor elèctric.

Què és un vehicle híbrid ?
Es un vehicle que té dos (o més) tipus de sistemes d’emmagatzemament diferents per la propulsió del vehicle o bé té diferents sistemes de tracció, un dels quals ès de tracció elèctrica..

Què és una bicicleta elèctrica ?
Una bicicleta elèctrica és una bicicleta amb un motor elèctric auxiliar que ajuda al ciclista mentre condueix. El motor elèctric només funciona quan el ciclista està pedalejant.

Què és un vehicle de pila de combustible ?
Un vehicle de pila de combustible funciona amb una pila de combustible com a energia de bord. Si la energia de propulsió del vehicle prové exclusivament de la pila de combustible s’anomena “pure fuel cell vehicle”, mentre que si la energia de bord esta complementada amb una bateria s’anomena “hybrid fuel cell vehicle”. S’ha de tenir en compte que en tot cas un vehicle amb pila de combustible és un vehicle elèctric.

Què és la frenada regenerativa ?
Els motors elèctrics poden actuar com generadors. Durant la frenada regenerativa, el motor elèctric pot agafar la energia cinètica de les rodes frenant el vehicle i, depenent de les condicions de trànsit i de la topografia de la ruta, la energia recuperada es del ordre del 10 % respecte a la total que teòricament es podria recuperar.

Què és una pila de combustible ?
Una pila de combustible és un sistema energètic que converteix l’energia química continguda a l’hidrogen en energia elèctrica.

Què és una càrrega conductiva ?
Una càrrega de tipus conductiva és un sistema de càrrega on la transferència de corrent elèctrica es realitza a través de pistes conductives com cables i endolls.

Què és una càrrega inductiva ?
Una càrrega inductiva és un sistema de càrrega on la transferència de la corrent elèctrica es realitza a través de sistemes electromagnètics, sense cap tipus de contacte conductiu.

Quina potència es necessita per carregar un vehicle elèctric ?
Una potència de cárrega típica és de l’ordre de 3,5 kW per un cotxe, i es pot subministrar habitualment amb 230V i 16A de la xarxa elèctrica convencional.

Quan de temps de càrrega es necessita per carregar les bateries d’un vehicle ?
Amb una càrrega normal de 3,5 kW, una hora de recàrrega correspon a 15-20 km d’autonomia. Una càrrega complerta té una duració de 6 a 8 hores (per bateries de baixa capacitat d’emmagatzematge).

Què s’entén per oportunitat de càrrega?
Oportunitat de càrrega significa que el vehicle carrega quan té accés a una escomesa elèctrica com, per exemple, durant el temps de pàrquing. D’aquesta manera es millora el radi d’acció i la flexibilitat de l’autonomia del vehicle.

Què és una càrrega semi-ràpida?
Una càrrega semi-ràpida empra poténcies del ordre de 7 a 10 kW i permet carregar el vehicle entre 2 a 3 vegades més ràpid del normal. Hom necessita una escomesa elèctrica adequada però que sovint (32 A monofàsic o bé 16 A trifàsic) es pot aconseguir amb algunes adaptacions de les actuals xarxes elèctriques.

Què és una càrrega ràpida?
Una càrrega ràpida empra grans potències (20 kW o més) per carregar les bateries fins a un 80% de la seva capacitat en 30 minuts. La corresponent infraestructura i la connexió elèctrica és mes complexa.

Qué ès una càrrega de “tipus 1”?
És la càrrega que a nivell internacional s’entén per connexionat estàndar d’ús domèstic. Segons en quins països, el tipus de càrrega 1 no esta permés en punts de recàrrega de domini públic.

Què és una càrrega de “tipus 3”?
És un sistema de càrrega que té mesures de seguretat que protegeix, en tot moment, al conductor. Si no hi ha vehicle connectat, l’endoll no té cap tipus de corrent elèctrica.Aquest sistema és el sistema de càrrega més adequat per implementar en punts de recàrrega de domini públic.

Quines mesures de seguretat cal prendre alhora de carregar un vehicle elèctric ?
Pel cas del “tipus 1”? abans comentar hi ha d’haver uns mínims de seguretat com, per exemple, fusibles de sobrecorrent i fusibles per corrents elèctriques residuals. Aquests dispositius de seguretat són ara obligatoris en qualsevol instal·lació elèctrica.A més a més, si es tracta de bateries amb electròlit de tipus aquös, en els punts de recàrrega convé preveure una instal·lació de ventilació adequada.