Associació

– L’associació Volt-Tour pretén promocionar, divulgar i fomentar la investigació i el desenvolupament del vehicle elèctric (vehicle de emissió local zero).

– Els recursos energètics massivament utilitzats en l’actualitat són finits. Cal optimitzar i minimitzar el seu ús, tot promocionant les energies renovables.

– L’ús del petroli com a font d’energia té greus efectes contaminants pel nostre planeta (efecte hivernacle -> canvi climàtic, malalties respiratories, etc.).

– En aquest sentit, el vehicle elèctric aporta a la societat millores mediambientals, de diversificació de les fonts d’energia i qualitat de vida als ciutadans.

– Sensibilització social tot fent promoció i difusió de les avantatges medioambientals de l’ús de la tracció elèctrica mitjançant xerrades, actes públics, butlletins, portal web, fulletons, etc.

– Suport i asessorament als associats en la compra, legalització, manteniment i explotació de vehicles elèctrics. Xarxa de contacte d’usuaris.

– Recerca + Desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació al vehicle elèctric.

– Organització de curses divulgatives com el Ral·li Solar Phébus i organització i/o participació en d’altres