Associats

L’associació està constituïda com una entitat sense ànim de lucre.  Les seves fonts de finançament per a desenvolupar les seves activitats són:

– Quotes de socis (particulars i empreses)

– Subvencions d’entitats públiques

– Patrocinis d’entitats públiques i privades

– Venda de serveis (Assessorament, consultoria, recerca, etc.)

A sota s’hi troba la llista de vehicles dels socis (Mapa dels Països Catalans amb la divisió per comarques que enllacen amb la llista de  vehicles de cada comarca)
http://www.casacota.cat/8/volt-tour/